EN TH
กลุ่มบีอีซี ได้มีการเปิดเผย "การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน" ไว้ในแบบ 56-1 One Report
ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2563
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2562
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2561
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2560
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2559
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2556