EN TH

ปี 2566 เป็นปีแห่งการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่ม บีอีซี” หรือ “บริษัทฯ”) มีการปรับ0การดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยังคงสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ด้วยความใส่ใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบีอีซี ยึดมั่นการเป็นผู้นำในการเป็นผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ชั้นนำของประเทศไทยและดำเนินบทบาทของสื่อมวลชนที่ดีที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทย บริษัทจัดหาและนำเสนอข่าวสาร สาระ วาไรตี้ ละคร ที่เป็นคอนเทนต์ความบันเทิงที่มีคุณค่า ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศบนทุกแพลตฟอร์ม แม้ว่าพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมคอนเทนต์ที่เคยรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก ไปเพิ่มการรับชมผ่านสื่อใหม่ทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ามากขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการรับชมทางช่องทางใด “คอนเทนต์” ยังคงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกรับชม โดยผู้ชมสามารถเลือกรับชมรายการตามที่ต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดช่องทางและช่วงเวลา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ “ช่อง 3 เป็นมากกว่าทีวี” โดยใช้จุดแกร่งด้านคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไปสร้างรายได้จากตลาดของสื่อใหม่และตลาดโลก ด้วยการผลิตและจำหน่ายคอนเทนต์ในแนวทาง Single Content Multiple Platforms หรือการผลิตคอนเทนต์ด้วยต้นทุนเพียงหนึ่งครั้ง เพื่อสามารถนำไปออกอากาศและสร้างรายได้จากหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคอนเทนต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาแพลตฟอร์มการรับชมออนไลน์ 3Plus ซึ่งเป็น Official Platform ที่มีทั้งแบบดูฟรี และแบบบอกรับสมาชิกหรือ 3Plus Premium โดยสมาชิก 3Plus Premium จะได้สิทธิพิเศษที่มากมาย เช่น การรับชมคลิปพิเศษจากละครหรือจากนักแสดง ที่หาดูจากที่อื่นไม่ได้ และการร่วมกิจกรรมกับนักแสดงที่ชื่นชอบแบบ Exclusive เฉพาะมีไว้ให้กับสมาชิกเท่านั้น

กลุ่มบีอีซี ยังเป็นผู้นำในการนำเสนอข่าวที่น่าสนใจและเป็นไปตามจริยธรรมของสื่อมวลชน โดยทำให้รายการข่าวของช่อง 3 เป็นรายการที่ผู้ชมเลือกรับชม รวมทั้งเร่งสร้างบุคลากรด้านข่าวไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพรายการข่าวให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราจะทำให้ละครของช่อง 3 ยังคงเป็นผู้นำในวงการต่อไป อีกทั้งผลักดันให้ละครของช่อง 3 เป็นหนึ่งในพลังละมุน หรือ Soft Power ที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งผลิตรายการวาไรตี้ที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชม

ในฐานะของการเป็นสื่อมวลชน การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการนำเสนอรายการและละครที่มีคุณภาพ สอดแทรกข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ทำความดีควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ความบันเทิง อาทิ การเสนอข่าวที่สะท้อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นความใส่ใจของประชาขนและนำไปสู่การลงมือทำ และการนำเสนอละครที่ให้ข้อคิดการเป็นคนดีของสังคมและมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลงานด้านรายการและละครที่มีคุณภาพเหล่านี้ ปรากฏผลสำเร็จจากการได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น พรหมลิขิต (Love Destiny 2) มาตาลดา (To the Moon and Back) หรือ หมอหลวง (Royal Doctor) เป็นต้น

กลุ่มบีอีซี ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดี มุ่งมั่นตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ จะสามารถนำพาให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมี นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมกับพนักงานจิตอาสา เพื่อช่วยกันพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมมีชื่อว่า “ช่อง 3 อาสาทำดี” โดยเราเน้นไปที่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างความตระหนักในเรื่องของ “การแยกขยะเพื่อรีไซเคิล” และ “การมีส่วนร่วมในการรักษาป่า” ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ อีกทั้งยังมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนักในกลุ่มพนักงานให้ยังคงเดินหน้าการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวมต่อไป

สุดท้ายนี้ ในนามของกลุ่มบีอีซี ผมและกรรมการทุกท่านขอแสดงความขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบีอีซีเสมอมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทและตั้งใจจริงในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำพากลุ่มบีอีซีให้เติบโตเคียงข้างสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

นายฉัตรชัย เทียมทอง

รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์