EN TH

ปี 2564 เป็นอีกปีที่กลุ่มบีอีซีรับมือกับความท้าทายต่อเนื่องเป็นปีที่สองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่การแข่งขันของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลยังสูง และการเติบโตของสื่อใหม่ โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม OTT ที่มากขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบีอีซี อย่างไรก็ตาม กลุ่มบีอีซีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้ฝ่าวิกฤตดังกล่าวตลอดทั้งปี รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจ เรามีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบีอีซี ยึดมั่นการเป็นผู้นำในการเป็นผู้จัดหาคอนเทนต์ชั้นนำของประเทศไทยและการดำเนินบทบาทของสื่อมวลชนในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย ด้วยการจัดหาและนำเสนอข่าวสาร สาระ วาไรตี้ ละคร ที่เป็นคอนเทนต์ความบันเทิงที่มีคุณค่า ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศบนทุกแพลตฟอร์ม เพราะเราเชื่อว่า “คอนเทนต์” เป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจของกลุ่มบีอีซี แม้ว่าพฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์ของผู้ชมจะเปลี่ยนไปจากสื่อโทรทัศน์ที่เคยเป็นสื่อหลักไปสู่สื่อใหม่ทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ามากขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการรับชมทางช่องทางใดก็ไม่แตกต่างจากอดีตที่คอนเทนต์ยังคงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกรับชม เพียงแต่ผู้ชมสามารถเลือกรับชมรายการโดยไม่จำกัดช่องทางและช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม เรายังคงเน้นให้ธุรกิจโทรทัศน์สร้างรายได้ต่อไป แต่ปรับทิศทางให้ “ช่อง 3 ต้องเป็นมากกว่าทีวี” โดยใช้จุดแกร่งด้านคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในการขยายตลาดไปสู่สื่อใหม่และตลาดโลก ด้วยการผลิตและจำหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบ Single Content Multiple Platforms หรือการผลิตคอนเทนต์ด้วยต้นทุนเพียงหนึ่งครั้ง แต่สามารถนำไปออกอากาศและสร้างรายได้จากการจำหน่ายได้หลายแพลตฟอร์มและในต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคอนเทนต์ นอกจากนี้ เรายังพัฒนาแพลตฟอร์มการรับชมออนไลน์ในสามพลัสพรีเมียม (Ch3Plus Premium) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของเราเอง มีทั้งแบบดูฟรี และแบบบอกรับสมาชิกที่จะได้สิทธิพิเศษที่มากมายในการรับชมคลิปต่าง ๆ ที่หาดูจากที่อื่นไม่ได้ และการร่วมกิจกรรมกับนักแสดงที่ชื่นชอบแบบ Exclusive เฉพาะกับสมาชิก

กลุ่มบีอีซี ยังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการนำเสนอข่าว ละคร และรายการวาไรตี้ โดยทำให้รายการข่าวของช่อง 3 เป็นรายการที่ผู้ชมเลือกรับชมเป็นช่องต้น ๆ รวมทั้งเร่งสร้างบุคลากรด้านข่าวไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพรายการข่าวให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เราจะทำให้ละครของช่อง 3 ยังคงเป็นผู้นำต่อไป รวมทั้งรายการวาไรตี้ที่สร้างสีสันให้กับผู้ชม เพราะเรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อันดับ 1 ของประเทศไทยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ในฐานะของการเป็นสื่อมวลชน การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมจากการนำเสนอรายการและละครที่มีคุณภาพ สอดแทรกข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ทำความดี ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ความบันเทิง อาทิ การเสนอข่าวที่สะท้อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นความใส่ใจของประชาขนและนำไปสู่การลงมือทำเพื่อโลกของเรา และการนำเสนอละครที่ให้ข้อคิดการเป็นคนดีและห่วงใยทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ละคร “มนต์รักหนองผักกะแยง” พูดถึงชีวิตเรียบง่ายและพอเพียงของชาวบ้าน ที่เป็นสาเหตุของความสุข ความรักสามัคคี และความเจริญของชุมชนอย่างยั่งยืน ละคร “แก่นแก้ว” ที่พูดถึงการอนุรักษ์ป่าและชีวิตสัตว์ป่าผ่านช้างตัวน้อย ละครพูดถึงการลดใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีในการทำการเกษตรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนร่วมกันสำหรับผู้คนและชีวิตสัตว์ป่า ซึ่งผลงานด้านรายการและละครที่มีคุณภาพเหล่านี้ ปรากฏผลสำเร็จจากการได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ในประเทศ อย่างเช่น อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2564 ที่สร้างผลกระทบกับประชาชนเป็นวงกว้าง ทำลายอาชีพและพื้นที่การเกษตร กลุ่มบีอีซีและมูลนิธิครอบครัวข่าวร่วมกันระดมจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนถึง 36,258 ชุด และเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยต่าง ๆ จนสถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลง เรียกว่ากลุ่มบีอีซีเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคมได้จริง

กลุ่มบีอีซี ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน จะนำพาให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการประกาศ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรายังจัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี” โดยในปีนี้เราเน้นไปที่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างความตระหนักในเรื่องของ “ลดการรับ ปรับการทิ้ง” ขยะพลาสติก และเรายังคงเดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวมต่อไป

สุดท้ายนี้ ในนามของกลุ่มบีอีซี ผมและกรรมการทุกท่านขอแสดงความขอบคุณผู้บริหารและพนักงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบีอีซี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทและตั้งใจจริงในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำพากลุ่มบีอีซีให้เติบโตเคียงข้างสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจโทรทัศน์