EN TH

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ดำเนินการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 องค์กรสื่อมวลชนและผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำของประเทศไทยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ชมและสังคมเป็นสำคัญ โดยได้ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องกับภารกิจในการเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การทำงาน การดำเนินงานในฐานะสื่อมวลชน ในด้านต่าง ๆ ของสถานีฯ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตคอนเทนต์ข่าว เพื่อส่งต่อให้กับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการมอบความรู้ในการทำงานข่าวและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เยี่ยมชม ในฐานะสมาชิกคนสำคัญของสถานีฯ ที่มีความประสงค์เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพของตัวเองได้

ที่ผ่านมามีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 100 องค์กร มีจำนวนผู้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานไปแล้วกว่า 10,000 คน ในแต่ละปี ได้มีองค์กรต่าง ๆ แสดงเจตจำนงในการเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานใหญ่ อาคารมาลีนนท์ และสถานีช่อง 3 หนองแขม ซึ่งบริษัทพร้อมให้การต้อนรับการมาเยือนจากคณะเยี่ยมชมขององค์กรต่าง ๆ เป็นประจำ

ผู้เยี่ยมชมจะได้ชมงานทั้งในส่วนของงานเบื้องหน้า และเบื้องหลังการผลิตรายการ อาทิ การเข้าเยี่ยมชมรายการประเภทข่าว ผ่านทีมผู้ประกาศและพิธีกรมืออาชีพ ประจำรายการยอดนิยมบนแพลตฟอร์มต่างๆ ภายใต้สถานการณ์จริงในห้องส่งประเภทรายการสดและบันทึกเทปของครอบครัวข่าว การปฏิบัติงานภายในห้องควบคุมรายการ ห้องตัดต่อ ห้องออกอากาศ ห้องพากย์เสียง ห้องปฏิบัติการสำนักเทคนิคโทรทัศน์ งานศิลปกรรมและอุปกรณ์ประกอบฉาก งานกองถ่ายทำรายการและละคร ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตรายการเพื่อออกอากาศให้กับผู้ชมทางบ้านแล้ว มุมกลับกันยังเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลทางด้านวิวัฒนาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนใจอีกด้วย

ในขณะที่บุคลากร ของสถานีฯ อันประกอบด้วยพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกาศข่าว พิธีกร รวมทั้งศิลปินนักแสดง ซึ่งประจำ ณ จุดการทำงานในส่วนต่าง ๆ ต่างก็พร้อมให้ข้อมูล ร่วมอธิบายถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งจัดบรรยายพิเศษและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และตอบข้อซักถามจากคณะเยี่ยมชมด้วยความกระตือรือล้นและเต็มใจเสมอมา

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของคณะเยี่ยมชมจากองค์กรต่างๆ ให้ได้มากที่สุด มุ่งเน้นการสร้างมิตรภาพ ความประทับใจ และความทรงจำที่ดีให้เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความพร้อมในการเตรียมการต้อนรับ รอคอยการกลับมาเยี่ยมเยือนแฟน ๆ ช่อง 3 ที่เปรียบเหมือนครอบครัวของเราในโอกาสต่อๆไป

แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยมาตรการการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้สถานีฯ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเยี่ยมชมไปในทิศทางใหม่ เพื่อยังคงรักษาภารกิจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันให้คงอยู่ ในขณะที่สามารถตอบสนองมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม ลดความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เช่นเดียวกับมาตรการของหลายๆ องค์กรได้

ด้วยการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Company Visit) โดยสถาบันการศึกษาและองค์กรที่สนใจ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ ผ่านช่องทางการติดต่อ แผนกองค์กรสัมพันธ์ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร บมจ. บีอีซี เวิลด์ .

Tel. 02-262-3605, 02-262-3602

หรือ E-mail Kanit_c@becworld.com