นักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมนักลงทุน

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BEC
9.80
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
0.40 | 4.26%
ปรับปรุงเมื่อ:

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด PDF ดูออนไลน์
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
FY20 Analyst Meeting Presentation

ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

สมัครรับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม