BEC WORLD

Thailand’s leading content and entertainment platform

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BEC
13.50
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
0.00 | 0.00%
ปรับปรุงเมื่อ:
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2564
1Q/21 Opportunity Day Presentation
รายงานประจำปี 2563