BEC WORLD

Thailand’s leading content and entertainment platform

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BEC
9.80
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
0.40 | 4.26%
ปรับปรุงเมื่อ:
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563
FY20 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2563