BEC WORLD

Thailand’s leading content and entertainment platform

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : BEC
7.80
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
-0.15 | -1.89%
ปรับปรุงเมื่อ:
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563
3Q/20 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2562