BEC WORLD

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร
สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
7.15
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.10 | 1.42%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2562
2Q/19 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2561