BEC WORLD

Thailand’s leading content and entertainment platform

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
6.05
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.10 | 1.68%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563
3Q/20 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2562