BEC WORLD

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร
สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

การดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบีอีซี

เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิต และนำเสนอข่าวสาร สาระและความบันเทิงที่ให้คุณค่าสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

รายการยอดนิยม

ราคาหลักทรัพย์
SET : BEC
8.65
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
+0.15 | 1.76%
ปรับปรุงเมื่อ :
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2562
1Q/19 Analyst Meeting Presentation
รายงานประจำปี 2561