EN TH
BEC
12.70 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 | -0.78%
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กันยายน 2564
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
1,989,441.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
25,289,689.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.56 - 15.00
ราคาเปิด
12.90
วันก่อนหน้า
12.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.60 - 12.90