EN TH
BEC
7.35 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.05 | 0.68%
ปรับปรุงเมื่อ: 22 กันยายน 2566
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
4,069,940.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
30,036,566.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.25 - 12.90
ราคาเปิด
7.35
วันก่อนหน้า
7.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.25 - 7.55