EN TH
BEC
4.36 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.06 | -1.36%
ปรับปรุงเมื่อ: 14 มิถุนายน 2567
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
12,756,001.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
54,933,692.36
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.04 - 9.10
ราคาเปิด
4.38
วันก่อนหน้า
4.42
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.28 - 4.44