EN TH
BEC
14.20 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.30 | -2.07%
ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิถุนายน 2565
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
6,858,495.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
98,194,768.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.70 - 17.90
ราคาเปิด
14.40
วันก่อนหน้า
14.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.20 - 14.50