EN TH
BEC
8.70 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.05 | 0.58%
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2566
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
796,990.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,996,711.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.65 - 17.90
ราคาเปิด
8.70
วันก่อนหน้า
8.65
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.70 - 8.85