EN TH
BEC
13.90 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.10 | 0.72%
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2565
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
13,593,436.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
186,042,962.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.65 - 15.80
ราคาเปิด
13.80
วันก่อนหน้า
13.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.50 - 14.00