ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BEC
7.80
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
0.00 | 0.00%
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,466,769.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
35,032,772.85
ราคาเปิด
7.85
วันก่อนหน้า
7.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.75 - 7.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.02 - 8.50