ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BEC
9.80
เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง
0.40 | 4.26%
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
49,260,346.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
479,397,818.25
ราคาเปิด
9.55
วันก่อนหน้า
9.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.45 - 9.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.18 - 10.90