EN TH
BEC
4.14 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.00 | 0.00%
ปรับปรุงเมื่อ: 01 มีนาคม 2567
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
6,000,284.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
24,789,282.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.04 - 9.40
ราคาเปิด
4.14
วันก่อนหน้า
4.14
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.04 - 4.22