EN TH
BEC
10.90 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.50 | 4.81%
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2565
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
22,516,468.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
246,717,027.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.15 - 17.90
ราคาเปิด
10.50
วันก่อนหน้า
10.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.50 - 11.20