EN TH

กิจกรรมย้อนหลัง

26 เมษายน 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Virtual Event
29 พฤศจิกายน 2566

SET Digital Roadshow ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566

20 พฤศจิกายน 2566

Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2566

10 พฤศจิกายน 2566

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2566

21 สิงหาคม 2566

SET Opportunity Day ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566

17 สิงหาคม 2566

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566

11 สิงหาคม 2566

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 2 ปี 2566

18 พฤษภาคม 2566

การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2566

12 พฤษภาคม 2566

วันประกาศงบการเงิน ประจำไตรมาส 1 ปี 2566

28 เมษายน 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

23 มีนาคม 2566

SET Digital Roadshow ประจำปี 2565

13 มีนาคม 2566

Opportunity Day ประจำปี 2565

Virtual Event