คำถามที่พบบ่อย

กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ มีธุรกิจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจ ดำเนินการออกอากาศและสื่อโฆษณา แบ่งเป็น

ธุรกิจโทรทัศน์

 1. ให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาล็อกภาคพื้นดิน (Analogue Terrestrial TV) ดำเนินการโดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด “บางกอกฯ”- บริษัทย่อยของบริษัทฯ, ภายใต้ สัญญาร่วมดำเนินกิจการฯ กับ อ.ส.ม.ท. ดำเนินธุรกิจบริหารการออกอากาศโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 2. ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV “DTTV”) ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดำเนินการ โดย บริษัท บีอีซี - มัลติมีเดีย จำกัด “BECM”- บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย BECM ชนะการประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) รวม 3 ใบอนุญาตฯ ได้แก่
  • หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง “ช่อง 3HD ช่อง 33”
  • หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ “ช่อง 3SD ช่อง 28” และ
  • หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว “ช่อง 3FAMILY ช่อง 13”

  โดยใบอนุญาตทั้ง 3 ใบ มีกำหนดเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572 ทั้งนี้ บางกอกฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์“กสท.” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ต่อหน้าศาลปกครองกลางว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ และกสท. ในการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ ระบบดิจิตอล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกทุกราย กสท.จึงตกลงพิจารณาอนุมัติให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ร่วมกับ บางกอกฯ นำสัญญาณช่อง 3 ระบบอนาล็อก ไปออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) ในช่องดิจิตอล 33เอชดี แบบเดียวกับการคู่ขนานสัญญาณของช่อง 7 และช่อง 9 ซึ่งเป็นการ ออกอากาศคู่ขนานสัญญาณ แบบ Real Time Pass Through สัญญาณช่อง 3 อนาล็อกบนช่องดิจิตอล 33เอชดี และที่ประชุม กสท. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติผังรายการช่อง 33เอชดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และช่อง 33เอชดี ได้เริ่มนำสัญญาณช่อง 3 ไปออกอากาศคู่ขนานตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา

 3. โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก กลุ่มบีอีซีได้ให้ความสนใจในการดำเนินการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และมองหาช่องทางส่งสัญญาณไปยังผู้ชมทั้งในประเทศและประเทศต่างๆทั่วโลก โดยได้เคยทดลองส่งสัญญาณไปยังประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ร่วมดำเนินการในประเทศต่างๆ เพิ่มเติม

ธุรกิจวิทยุ

โดยบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินการ ออกอากาศวิทยุคลื่นเอฟ เอ็ม สถานีวิทยุ อสมท.105.5เมกะเฮิรตซ์, บริษัท ยูแอนด์ไอ คอร์โปเรชั่น จำกัด ดำเนินการออกอากาศวิทยุ คลื่นเอฟ เอ็ม 95.5 เมกะเฮิรตซ์,โดยมีบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด เป็นผู้ขายเวลาโฆษณา และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนารายการ

ธุรกิจสื่อใหม่

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัดซึ่งมุ่งเน้นเป็น สื่อดิจิทัลกับการให้บริการและโซลูชั่นเนื้อหาของกลุ่มบีอีซี รวมทั้ง เชื่อมต่อลูกค้าของกลุ่มบีอีซีกับนักการตลาดดิจิทัลด้วย อีกทั้งกำลัง มองหาช่องทางดำเนินธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยบริษัท บางกอกแซทเทิลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท แซทเทิลไลท์ ทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด

2. กลุ่มธุรกิจ ดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ และจัดจำหน่ายรายการ
 • ธุรกิจจัดหา-ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี
  ดำเนินการโดยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท รังสิโรตม์วนิช จำกัด, บริษัท นิวเวิลด์ โปรดั๊กชั่น จำกัด, บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด, บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด, และบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ธุรกิจผลิตรายการข่าว ทำหน้าที่ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนถึงข่าวที่จะขายให้แก่สำนักข่าวอื่นๆ ในนาม บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด นอกจากนี้ ความนิยมของละครช่อง 3 ยังเป็นที่นิยมในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ จีน และ CLMV (กลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ที่มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันกับประเทศไทย ความต้องการของผู้บริโภคต่อละครจากประเทศไทย มีมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพราะมีคุณภาพการผลิตที่ดี และมีดาราที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในประเทศจีน และเพื่อนบ้านมากมาย CLMV จึงนับเป็นตลาดละครจากประเทศไทยที่สำคัญ และได้มีการจัดจำหน่ายลิขสิทธ์ละครช่อง 3 เพื่อออกอากาศที่ต่างประเทศ โดยมีบริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ บีอีซี-เทโร จำกัด ดำเนินการจัดหา-ผลิตรายการ เพื่อออกอากาศในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 • ธุรกิจจัดหา-ผลิตรายการแสดง ส่งเสริมการจำหน่ายเพลงและกิจกรรมการรณรงค์
  ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไลฟ์ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดคอนเสิร์ตศิลปินจากต่างประเทศในประเทศไทย, บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด ดำเนินการจัดแสดงละครบนเวที, บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด ให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการขาย-รับจองบัตรเข้าชมการแสดง และให้บริการขายตั๋วรถยนต์โดยสาร และมีบริษัท บีอีซี-เทโร เมียนมาร์ จำกัด ให้บริการจองและจัดจำหน่ายตั๋วการแสดง, จัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง, บริการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเพลง และรายการในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 • ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน
  ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสารสนเทศ ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด, ธุรกิจถือครองและให้เช่าทรัพย์สิน ดำเนินการโดย บริษัท บีอีซี แอสแซท จำกัด, ธุรกิจให้บริการอุปกรณ์ห้องสตูดิโอ ดำเนินการโดยบริษัท บีอีซี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, นอกจากนี้ ได้มีแผนการที่จะดำเนินธุรกิจให้บริการการผลิตรายการ-ให้เช่าสตูดิโอ และ/หรืออุปกรณ์สตูดิโอเพื่อการผลิตรายการ และให้บริการ Post Production โดยบริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [บีอีซี-เทโร] ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท โชว์ดีซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอร์ป จำกัด จัดตั้งบริษัทร่วมชื่อ "บริษัท บีอีซี-เทโร โชว์ จำกัด" โดยประกอบกิจการบริหารจัดการสถานที่และบริการจัดการตั๋วและบัตรชมงานคอนเสิร์ต งานมหรสพ กีฬา และงานแสดงทั้งหมด

รายได้หลักของกลุ่มบีอีซี ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายสื่อโฆษณา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเวลาโฆษณาจากสื่อโทรทัศน์ และรายได้รองลงมาได้แก่ รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์ หรือให้บริการอื่นๆ ได้มาจากการจัดกิจกรรมบันเทิง การขายสิทธิ์การใช้รายการโทรทัศน์ การขายสิทธิ์ภาพยนตร์และละคร เพื่อนำออกจำาหน่ายในรูปวีซีดี/ดีวีดี ภายในประเทศ และการขายสิทธิ์ละครเพื่อนำออกอากาศในต่างประเทศ การให้บริการขายบัตรชมการแสดงและจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร การให้บริการ Mobile Entertainment และการให้บริการอื่นๆ ถัดไปเป็นรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและแสดงโชว์ (อ้างอิงจากโครงสร้างรายได้ปี 2560)

เพื่อรองรับกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV “DTTV”) และสภาพตลาดโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุค Digital Disruption บริษัทฯ ได้มีทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. กลยุทธ์การรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Strengthening the Core) เพื่อให้ธุรกิจหลักในปัจจุบันยังคงความสามารถทางการแข่งขันไว้ได้ ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเน้นไปที่

 • การเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กร
  • การปรับโครงสร้างองค์กร
  • สรรหาบุคลากรที่มีฝีมือ มีความเชี่ยวชาญมาร่วมงานกับทางบริษัท ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร เพื่อเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมศักยภาพชิ้นงาน
  • มีการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำข่าว ที่สามารถแสวงหา ผลิต และนำเสนอได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นโมเดลใหม่ในการผลิตข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่เนื้อหาถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้รับชม
 • มุ่งเน้นการเพิ่มเรตติ้ง
  • สร้างสรรค์และพัฒนารายการ ทั้งรูปแบบรายการ เนื้อหา ความหลากหลาย ให้มีคุณภาพ น่าสนใจ และตรงความต้องการของผู้รับชม
  • มีทีมงานวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในการค้นหาความต้องการของผู้รับชม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถสร้างเนื้อหา และรูปแบบรายการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับชมได้
  • มีการปรับผังรายการให้แต่ละช่องมีความชัดเจน และจัดเนื้อหารายการให้เหมาะกับผู้ชมที่รับชมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการรับชมเนื้อหาต่างๆ ที่ต่างกัน
  • เพิ่มฐานผู้รับชม ทั้งรายเก่า และรายใหม่ โดยการโปรโมตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อโฆษณา บุคคลที่มีชื่อเสียง และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้จัดเป็นประจำ
  • ปรับกลยุทธ์ในการขายโฆษณาให้มีช่องทางหลากหลายมากขึ้น ทั้งกับลูกค้าที่ผ่านเอเจนซี่ และลูกค้าที่ไม่ผ่าน เอเจนซี่ รวมไปถึงการนำเสนอแพคเกจการขายที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

2. กลยุทธ์การขยายธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลและการแสวงหาโอกาสในแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่มีการเติบโตการ (Digital Transformation and Growth Platform) เป็นการแสวงหารายได้เพิ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิมและธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลตอบแทนที่ดี

 • ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองการเปิดตลาดใหม่ในประเทศ โดยการมีช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งทางเว็บไซต์ แอพลิเคชั่นโดยผ่านทั้งทางแพลตฟอร์มของบริษัทเอง และแพลตฟอร์มของพันธมิตร เพื่อให้ผู้ชมได้รับความสะดวกสบายในการรับชม content ของบริษัทฯ และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมยุคใหม่ที่มีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น
 • การเปิดตลาดต่างประเทศ โดยการสร้างความร่วมมือกับบริษัทบรอดแคสติ้งที่เป็นยักษ์ใหญ่ของแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในปริมาณมาก ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งการขายคอนเท้น การออกอากาศคู่ขนาน การทำกิจกรรมโชว์ตัว และการขายสินค้าให้กับผู้ชมในต่างประเทศ
 • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ชมและคู่ค้าทางธุรกิจ องค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย(Media Agency Association of Thailand : MAAT) ได้มีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มภาพรวมการใช้เงินโฆษณาในปี 2561 จะดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่จะดีขึ้น ประกอบกับมหกรรมฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม การใช้เงินโฆษณาในปี 2561 จะเพิ่มขึ้นเพียง 4% หรือคิดเป็นเม็ดเงิน รวม 120,912 ล้านบาท โดยจะยังไม่เติบโตเท่ากับในอดีต เหมือนกับในปี 2558 ที่ถือว่าเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมโฆษณาเติบโตมาก แต่หลังจากนั้นในปี 2559 มีการติดลบ 10% และปี 2560 ที่ติดลบ 4% ทั้งนี้สื่อโทรทัศน์ (ดิจิตอลทีวี เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) โดยรวมจะเติบโต 4% หรือคิดเป็นเม็ดเงินรวม 68,492 ล้านบาทในปี 2561 โดยสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อหลักของอุตสาหกรรมและยังมีส่วนแบ่งเงินโฆษณาใหญ่ที่สุดที่ประมาณ 57% และสื่อที่ยังมีการเติบโต คือ สื่ออินเทอร์เน็ต เติบโต 25% มูลค่า 14,722 ล้านบาท ครองสัดส่วนโฆษณา 12% สื่อนอกบ้านโต 10% เพราะคนใช้ชีวิตนอกบ้าน สื่อบนการขนส่งมวลชน เติบโต 15% จากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า เช่นเดียวกับสื่อโรงภาพยนตร์ เติบโต 25% ส่วนสื่อที่มีการปรับตัวลดลง คือ หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน วิทยุ และเป็นการติดลบมาต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานของกลุ่มบีอีซี ในปี 2561 มีการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในหลายๆด้าน ที่มุ่งเน้นในการสร้างและรักษาความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมากขึ้นด้วยการ

 • เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กร ทั้งการปรับโครงสร้างองค์กร การสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทเพิ่มเปิดมุมมองใหม่ ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเสริมสร้างจุดแข็งด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สร้างสรรค์และพัฒนารายการ เพื่อเพิ่มเรตติ้ง เช่นการปรับผังแต่ละช่องรายการให้ชัดเจน จัดเนื้อหารายการ การมีทีมวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในการค้นหาความต้องการของผู้ชม รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ในการขายโฆษณาให้มีช่องทางที่หลายหลาย และ สามารถเพิ่มฐานผู้ชมทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้
 • ขยายธุรกิจโดยการแสวงหาโอกาสในแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อแสวงหารายได้จากทั้งธุรกิจเดิมของบริษัท และธุรกิจใหม่ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งยังมีโอกาสในการเติบโตสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี