EN TH
08 ธันวาคม 2566

ช่อง 3 รับรางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ปี 2566

รูป 1.jpg
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสื่อมวลชนสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2566 ประเภทช่องสื่อโทรทัศน์ ให้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นฐานะสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าว รายการวาไรตี้ และคอนเทนต์ละคร รวมทั้งการจัดกิจกรรมด้านสังคมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้เกิดแก่สังคมไทย