EN TH
31 สิงหาคม 2561

ทูตดระพุทธศาสนาประจำวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2561

เป็นรางวัลที่คัดเลือกและจัดมอบโดยสภาส่งเสริมศิลปินพระพุทธศาสนา โดยมี รศ.ดร.พระสุนธี รัตนบัณฑิต ท่านเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม เป็นผู้มอบรางวัลจัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ร่วมกับ สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรา 9 วัด 9 ต้นมหามงคล พร้อมส่งเสริมพระพุทธศาสนา, สักการะขอพรพระพุทธรูปในดินแดนป่าหิมพานต์จำลองตามตำนานพระพุทธเจ้าและสระอโนดาต ณ บริเวณลานกิจกรรมอีเว้นฮอลล์ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าอิมพีเรียล มีดารา นักแสดง ที่มีผลงานออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. ธนิน มนูญศิลป์
  2. ชนาธิป โพธิ์ทองคำ