EN TH
27 ธันวาคม 2565

บมจ. บีอีซี เวิลด์ ได้รับ “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ”

Sustain Award 2022 SET.jpg
21 พฤศจิกายน 2565

บมจ. บีอีซี เวิลด์ ได้รับ “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ” จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทรับมอบรางวัลจากนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน