EN TH
04 พฤษภาคม 2560

ทูตวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2560

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทย คัดเลือกบุคคลในวงการบันเทิงเข้ารับรางวัล “ทูตวิสาขบูชาโลก”โดยเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเสียหายทางกฎหมายและทางศีลธรรมอันดีงาม มีผลงาน การส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการร่วมรณรงค์ในวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งในปี2560 นี้ บุคลากรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ได้แก่ จรณ โสรัตน์, จักรพันธ์ จันโอ, และ ธัชพล เสือทองคำ โดยได้จัดพิธีมอบรางวัล ภายในงาน“วิสาขบูชามหามงคล” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค