EN TH
28 พฤษภาคม 2558

ทูตวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558

สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา คัดเลือกบุคคลในวงการบันเทิงรับรางวัล “ทูตวิสาขบูชาโลก”โดยเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเสียหายทางกฎหมายและทางศีลธรรมอันดีงาม มีผลงาน การส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญ หรือ การช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และสัตว์ รวมถึงการร่วมรณรงค์ในวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งในปี2558 นี้ บุคลากรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ได้แก่ พศุตม์ บานแย้ม, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, ฐกฤต ตวันพงค์, สรวิชญ์ สุบุญ และ อรุโณชา ภาณุพันธุ์ โดยได้จัดพิธีมอบรางวัล ภายในงาน“วิสาขบูชามหามงคล” ณ ลานกิจกรรมกลาง ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558