EN TH
12 กุมภาพันธ์ 2558

นักแสดงและผู้ดำเนินรายการผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๒ และ ๓ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และพบกับนักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลฯ ผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทนักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงประกอบละครโทรทัศน์ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยนักแสดงและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ที่มีผลงานออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. ผู้จัดละคร ได้แก่ อรุโณชา ภาณุพันธุ์
  2. นักแสดงนำชาย ได้แก่ พงศกร เมตตาริกานนท์ จากละครเรื่อง บางระจัน
  3. นักแสดงประกอบชาย ได้แก่ สรพงศ์ ชาตรี จากละครเรื่อง เพลิงฉิมพลี
  4. นักแสดงประกอบหญิง ได้แก่ เพ็ญพักตร์ ศิริกุล จากละครเรื่อง เพลิงฉิมพลี
  5. ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาย ได้แก่ เมทนี บุรณศิริ จากรายการ มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด