EN TH
กิจกรรมเพื่อสังคม
17 ธันวาคม 2563

ช่อง 3 ส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติกจำนวน 100,000 ฝา เพื่อนำไปรีไซเคิลเข้าระบบ Circular Economy

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
17 พฤศจิกายน 2563

อิ่มบุญถ้วนหน้า นักแสดงช่อง 3 และพนักงานจิตอาสา ร่วมถวายหน้ากากผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก และทำความสะอาดโบสถ์ ณ วัดราษฎร์ธรรมาราม จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
09 พฤศจิกายน 2563

“ช่อง 3” จับมือ “เอสโซ่” รณรงค์คัดแยกขยะพลาสติก นำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
07 พฤศจิกายน 2563

ช่อง 3 รับโล่ผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
28 ตุลาคม 2563

ช่อง 3 ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ SSRU หมุนเวียนฝาอย่างมีค่า ร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล”

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
05 ตุลาคม 2563

ช่อง 3 ร่วมงาน “Talk & Dance” กับทางออกปัญหาสุขภาพจิต

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
26 กันยายน 2563

ช่อง 3 คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่น” ด้าน “สนับสนุนกิจกรรมสังคม”

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
24 สิงหาคม 2563

ช่อง 3 จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร-ดารา-พนักงานร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
21 สิงหาคม 2563

“รายการแจ๋ว” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ “หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2563”

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
02 กรกฎาคม 2563

ช่อง 3 ร่วมกับพันธมิตร Pelikan มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน สนับสนุนการศึกษาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
26 กุมภาพันธ์ 2563

ช่อง 3 สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน “สานอนาคตการศึกษา-CONNEXT ED” มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็น “เด็กดี และเด็กเก่ง”

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
17 กุมภาพันธ์ 2563

“ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด” เปลี่ยนปฏิทินเก่าเป็นของที่เปี่ยมด้วยคุณค่า เพื่อการเรียนรู้สำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

อ่านเพิ่มเติม