EN TH
03 พฤษภาคม 2565

ช่อง 3 สนับสนุนคนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจจากขยะ บริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

11-1.jpg

ช่อง 3 หนึ่งในองค์กรพันธมิตร “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง เขตคลองเตย” เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการแข่งขันสร้างธุรกิจจากขยะครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพลาสติกใช้แล้ว เพื่อสร้างเป็นธุรกิจที่เป็นจริงได้ สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายภาครัฐ โดยมีคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการ ALL_Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิด Business Model ในการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปขยายผลในวงกว้างเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศไทย

การแข่งขันครั้งนี้มีผู้สนใจร่วมส่งแผนธุรกิจกว่า 55 ทีมทั่วประเทศ ซึ่งทางคณะกรรมการตัดสินได้คัดเลือกเหลือ 10 ทีมสุดท้าย เพื่อนำมาแข่งขันในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ดิเอ็มควอเทียร์ Helix Sky Garden ชั้น 5 โดยทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม GP2Zwaste จัดทำแผนธุรกิจในเรื่องการผลิตอิฐสำหรับก่อสร้างจากขยะพลาสติกและกากอุตสาหกรรม

ช่อง 3 เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จึงได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ในฐานะสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนับสนุนแนวคิดในการจัดการขยะพลาสติกของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ดีตั้งแต่ต้นทาง และปลายทางของขยะพลาสติกที่สามารถสร้างให้เกิดประโยชน์และมูลค่า ซึ่งเป็นการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง 

ภายในงาน "โอ๊ค นิธินาฏ ราชนิยม ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 นำทีมข่าวเก็บภาพบรรยากาศทำคอลัมน์ "ข่าวติดเทรนด์ by โอ๊ค นิธินาฏ" ในช่วงรายการ "ขันข่าวเช้าตรู่เสาร์-อาทิตย์" นำเสนอเรื่องราวของธุรกิจในสายอาชีพต่าง ๆ และช่องทางการหารายได้ใหม่ ๆ รวมทั้งจัดรายการสดทางเฟซบุ๊ค Ch3ThailandNews รายการ "คุยข่าวชาวบ้าน" เวลา 15.15-15.30 น. อีกด้วย