EN TH
01 ตุลาคม 2564

ช่อง 3 และกลุ่มบีอีซี ร่วมมือ กทม. และเขตคลองเตย ต่อยอดโมเดลจัดการขยะพลาสติกระยะ 2 มุ่งสร้างระบบจัดการครบวงจร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ช่อง 3 และกลุ่มบีอีซี ร่วมกับ PPP Plastics สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเขตคลองเตย จัดพิธีประกาศความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนพื้นที่นำร่อง เขตคลองเตย ระยะที่ 2” หรือโครงการ Eco Digiclean Klongtoei (อีโค่ดิจิคลีน คลองเตย) โดยมี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมผู้แทนจาก 7 องค์กรร่วมโครงการ ได้แก่ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม การยาสูบแห่งประเทศไทย โรงแรม แมริออท เอ็กเซ็กคิวทิฟ อพาร์ทเม้นต์ สุขุมวิทพาร์ค โรงแรม โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 และบริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี 

 

โครงการ Eco Digiclean Klongtoei ได้รับทุนสนับสนุนจาก Alliance to End Plastic Waste หรือ AEPW มีเป้าหมายเพื่อต่อยอดการดำเนินงานจากระยะที่ 1 โดยจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว อาทิ การสร้างจุด Drop Point รับพลาสติกใช้แล้วกึ่งอัตโนมัติที่สามารถแยกประเภทของพลาสติกพร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้ขนส่งเมื่อปริมาณพลาสติกเต็ม การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างมาร์เก็ตเพลส เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางจุด Drop Point ไปยังผู้ขนส่ง จนถึงบริษัทรีไซเคิลให้เกิดเป็นโมเดลทางธุรกิจเพื่อจัดการพลาสติกอย่างครบวงจร นอกจากนี้ โครงการยังได้ทำวิจัยสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคใน 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่พักอาศัยในหมู่บ้าน ชุมชน และสำนักงานออฟฟิศ เพื่อนำมาประกอบการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคนำพลาสติกใช้แล้วมาให้ ณ จุดรับ คาดว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มจะสามารถใช้งานจริงภายในปี 2564  

 

สำหรับโครงการฯ ในระยะที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อสร้างโมเดลการจัดการขยะและพลาสติกใช้แล้วในองค์กร จำนวน 4 โมเดล คือ การจัดการขยะห้างสรรพสินค้า การจัดการขยะโรงแรม การจัดการขยะโรงพยาบาล และการจัดการขยะสำนักงาน ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้จัดทำ “คู่มือการจัดการขยะสำหรับองค์กร” สำหรับเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่สนใจนำไปปรับใช้ โดยจากการทดลองใช้โมเดลทั้ง 4 นั้น สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่า 7,000 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาทดลอง 6 เดือน โดยเน้นที่การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธี 

 

ในการนี้ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ไม่ผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเลย จะเป็นการดีที่สุด แต่ถ้ายังไม่สามารถทำได้ ก็ควรใช้พลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้มีการนำกลับมาใช้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในฐานะของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะในมุมมองของสื่อมวลชน แม้การประชาสัมพันธ์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ในครั้งแรก แต่การรับรู้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด 

 

Eco Digiclean Klongtoei เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ PPP Plastics ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดย PPP Plastics ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานสนับสนุนภาครัฐให้บรรลุ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก โดยเฉพาะการนำพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 มีหน่วยงานและบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนหลักได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สถาบันพลาสติก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เอสซีจี และบริษัทพันธมิตรอื่น ๆ รวมกว่า 40 หน่วยงาน 
Related News