EN TH
กิจกรรมเพื่อสังคม
01 ตุลาคม 2564

ช่อง 3 และกลุ่มบีอีซี ร่วมมือ กทม. และเขตคลองเตย ต่อยอดโมเดลจัดการขยะพลาสติกระยะ 2 มุ่งสร้างระบบจัดการครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
24 กันยายน 2564

ช่อง 3 และกลุ่มบีอีซี มอบเงินสมทบทุนจัดหาหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
25 สิงหาคม 2564

ช่อง 3 มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
02 สิงหาคม 2564

พนักงานช่อง 3 จัดกิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี บริจาคยาเพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร” ผ่านกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
10 มีนาคม 2564

ช่อง 3 ส่งมอบความห่วงใย เพื่อนักเรียนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
12 กุมภาพันธ์ 2564

ช่อง 3 ส่งมอบเครื่องกันหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้แก่ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
04 กุมภาพันธ์ 2564

ช่อง 3 สนับสนุนเครื่องแต่งกาย ให้กับผู้ฝึกอบรม ในโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
29 มกราคม 2564

กระถางต้นไม้ รักษ์โลก จากฝาขวดน้ำพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
29 มกราคม 2564

ช่อง 3 ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
25 มกราคม 2564

ช่อง 3 ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
12 มกราคม 2564

ช่อง 3 ส่งมอบอุปกรณ์กันหนาว เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
07 มกราคม 2564

ช่อง 3 มอบเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กให้สภากาชาดไทย เพื่อรับมือภัยหนาว

อ่านเพิ่มเติม