EN TH
25 สิงหาคม 2565

ช่อง 3 ลงนามในโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

01001-1.jpg

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเพื่อเปิดตัวโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ซึ่งต่อยอดความสำเร็จจากโครงการหลังคาเขียวฯ ที่สิ้นสุดวาระดำเนินการในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ ได้วางเป้าหมายจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดวัสดุก่อสร้าง “บ้าน” อาทิ แผ่นหลังคา แผ่นไม้เทียมสังเคราะห์อีโค่ อีโค่บริค วงกบประตู มอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยจากภัยธรรมชาติ โดยโครงการระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2568 ได้รับความร่วมมือจาก 14 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (รายการทีวี 360 องศา) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพันธมิตรรายใหม่ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนช่องทางการรับกล่องเครื่องดื่ม  และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ประสบภัย ผ่านการทำงานร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นอกจากนี้ ยังมี กลุ่มธุรกิจรีไซเคิล ได้แก่ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด  บริษัท รีไซโคเอ็กซ์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ แมท จำกัด และบริษัท เอ็ม.บี.เจ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยมี บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) ร่วมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการฯ ให้สาธารณชนทั่วประเทศได้รับทราบ

ตลอดระยะเวลา 12 ปี กับความสำเร็จของโครงการหลังคาเขียวฯ ที่รวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วได้มากกว่า 2,500 ตัน และนำไปผลิตแผ่นหลังคา เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 68,000 แผ่น ช่อง 3 โดย “โครงการแจ๋วรักษ์โลก” ร่วมรณรงค์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มในปี 2551 ซึ่งสามารถจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มได้ถึง 208 ตันภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน นำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องสมุด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ในวันนี้ ช่อง 3 สานต่อความสำเร็จดังกล่าวร่วมกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มปริมาณการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วทั่วประเทศ เพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดวัสดุก่อสร้างในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านต่อไป

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กล่าวว่า “ช่อง 3 ในฐานะสื่อมวลชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี จะร่วมรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม แม้ว่าการที่ไม่สร้างขยะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หากมีขยะเกิดขึ้นแล้ว ก็ควรนำมารีไซเคิลเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเพิ่มความพยายามในการจัดการขยะ รวมทั้งกล่องเครื่องดื่มเพียงอีกสักนิด ก็ย่อมทำให้เกิดผลสำเร็จได้”

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ให้กับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ ได้ที่จุดรับกล่องในห้างค้าปลีกบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาใหญ่ทุกสาขาทั่วประเทศ ห้างมินิบิ๊กซีสาขานำร่องในสถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และอาคารสำนักงานในเครือทั่วประเทศนำร่อง 18 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://www.tetrapak.com/en-th/thaigreenshelter และ www.facebook.com/Thaigreenshelter และผู้สนใจสามารถสมัครเป็นอาสาเก็บกล่อง ได้ที่ 02 747 8881