EN TH
31 มกราคม 2566

ช่อง 3 ร่วมกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีเครือข่ายขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน”

1.JPG

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม “Action Day PM2.5 BKK” จัดโดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ นำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 จากการเดินทางและการใช้ยานพาหนะ และป้องกันสุขภาพจากฝุ่น PM2.5

การจัดกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” ในวันนี้ ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแสดงพลังแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือร่วมลดฝุ่นละออง PM2.5 ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Work from Home (WFH) เพื่อลดการเดินทาง การเหลื่อมเวลาทำงาน การใช้รถขนส่งสาธารณะ การหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พนักงานในหน่วยงานลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หรือทำกิจกรรมลดฝุ่นโดยไม่กระทบการดำเนินธุรกิจ ในช่วงที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง ส่งผลให้ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายได้ เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น

ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ Workshop การทำเครื่องฟอกอากาศ DIY, นิทรรศการสุขภาพ ปลอดฝุ่นปอดสะอาด “เมืองแห่งอนาคตเพื่อสิทธิของเด็กที่จะหายใจอากาศสะอาด, นิทรรศการให้ความรู้เรื่องเขตมลพิษต่ำสำหรับกรุงเทพมหานคร, การเสวนาในประเด็น “BKK Risk Map” เป็นต้น

ในฐานะของสื่อมวลชน ช่อง 3 ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศด้วย และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่าย เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องฝุ่นมลพิษทางอากาศ และนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สุด