Corporate News
02 August 2022

Channel 3 Drama Contents Received Certificates of Good Media Creators from Thai Media Fund

Read More
Corporate News
02 August 2022

Ruang-lao Chaw-nee Received Award

Read More
Corporate News
02 August 2022

Channel 3 News Programs Received Awards from PM

Read More
Corporate News
02 August 2022

Channel 3 organized The 1st CH3 Young Journalist Project Create new generation of journalists for Thai society

Read More
Corporate News
17 June 2022

BEC World Introduced BEC Studios

Read More
Corporate News
14 June 2022

Channel 3 received four awards from 36th TVG Awards Announcement

Read More
Corporate News
13 June 2022

Channel 3 announced line up drama contents for the last half of 2022

Read More
Corporate News
13 June 2022

3Plus announced line up programs and activities for second half of 2022

Read More
Corporate News
17 May 2022

โค้งสุดท้ายใครจะเป็นผู้ว่าฯ ! ช่อง 3 ยึดลาน พาร์คพารากอน ใจกลางกรุง 20 พฤษภาคม “สรยุทธ-กรรชัย” พร้อมปลุกกระแสเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

Read More
Corporate News
13 May 2022

บีอีซี เวิลด์ ขอขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่น หุ้นกู้ปิดจองตามเป้า 2,000 ล้านบาท

Read More
Corporate News
28 April 2022

TV Channel 3 arranged live debate of Bangkok Governor, hosted by Sorayuth and Kanchai

Read More
Corporate News
22 April 2022

ช่อง 3 ส่ง สองเสือ “สรยุทธ” “กรรชัย” ตามหาผู้ว่า กทม.

Read More