EN TH

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 องค์กรสื่อมวลชน ชั้นนำซึ่งเป็นที่ยอมรับ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ ได้ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องกับภารกิจในการเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่ง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การทำงาน การดำเนินงานในด้านต่างๆของสถานีฯ รวมถึงวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ส่งต่อให้กับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานราชการ เอกชน คณะบุคคล สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ในฐานะสมาชิกคนสำคัญของสถานีฯ ที่มีความประสงค์เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และพร้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา

จำนวนองค์กรมากกว่า 100 องค์กร จำนวนผู้เยี่ยมชมการดำเนินงานร่วม 10,000 คน ในแต่ละปี ได้แสดงเจตจำนงในการเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานใหญ่ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ และสถานีช่อง 3 หนองแขม ซึ่งพร้อมให้การต้อนรับการมาเยือนจากคณะเยี่ยมชมขององค์กรต่างๆเป็นประจำ ไม่เว้นแม้แต่วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทั้งในส่วนของงานเบื้องหน้า และเบื้องหลังการผลิตรายการ อาทิ การเข้าชมรายการประเภทข่าว ผ่านทีมผู้ประกาศและพิธีกรมืออาชีพ ประจำรายการยอดนิยมที่คุ้นเคยบนPlatform ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์จริงในห้องส่งประเภทรายการสดและบันทึกเทปของครอบครัวข่าว การปฏิบัติภายในห้องควบคุมรายการ ห้องตัดต่อ ห้องออกอากาศ ห้องพากย์เสียง ห้องปฏิบัติการสำนักเทคนิคโทรทัศน์ กองบรรณาธิการสำนักข่าว งานศิลปกรรม งานสร้างฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก สำนักศิลปกรรม งานกองถ่ายทำรายการและละคร สำนักผลิตรายการ ฯลฯ เรียกว่าในแต่ละส่วนการทำงาน นอกจากจะใช้ในกระบวนการผลิตรายการเพื่อออกอากาศให้กับผู้ชมทางบ้านแล้ว ในมุมกลับกันได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลทางด้านวิวัฒนาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและองค์กรต่างๆที่ให้ความสนใจอีกด้วย ในขณะที่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ผู้ประกาศ พิธีกร รวมทั้งศิลปินนักแสดง ซึ่งประจำ ณ จุดการทำงานในส่วนต่างๆ ต่างก็พร้อมให้ข้อมูล ร่วมอธิบาย ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งจัดบรรยายพิเศษและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และตอบข้อซักถามจากคณะเยี่ยมชมด้วยความปรารถนาดีเสมอมา

ภารกิจสำคัญนี้ ทางสถานีฯ ยังคงยืนหยัดที่จะตอบสนองความต้องการของคณะเยี่ยมชมจากองค์กรต่างๆ ให้ได้มากที่สุด มุ่งเน้นการสร้างมิตรภาพ ความประทับใจ และความทรงจำที่ดีให้เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความพร้อมในการเตรียมการต้อนรับ รอคอยการกลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวของเราในโอกาสต่อๆไป แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยมาตรการการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้สถานีฯมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเยี่ยมชมไปในทิศทางใหม่ เพื่อยังคงรักษาภารกิจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันให้คงอยู่ ในขณะที่สามารถตอบสนองมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม ลดความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เช่นเดียวกับมาตรการของหลายๆองค์กรได้ ที่สำคัญสถานีฯคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งกับบุคลากรขององค์กรและบุคคลภายนอกเป็นหลักร่วมด้วย โอกาสนี้ สถานีฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมออนไลน์ ศึกษากระบวนการผลิตรายการครอบครัวข่าว ผ่านการบรรยายโดยทีมผู้ประกาศของสถานีฯ โดยสถาบันการศึกษาและองค์กรที่สนใจ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ ผ่านช่องทางการติดต่อ แผนกองค์กรสัมพันธ์ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เบอร์โทรศัพท์ 02-262-3605 , 02-262-3602 หรือ Email. Kanit_c@becworld.com เพื่อการจองสิทธิ์ล่วงหน้า

ติดต่อเข้ามาขอเยี่ยมชม