EN TH
20 กรกฎาคม 2560

รางวัลนาฏราชครั้งที่ 8

นาฏราช ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูผลงานในวงการโทรทัศน์และวิทยุของไทย
ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  โดยมีผลงาน, บุคลากรและนักแสดงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ 

 1. รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ ข่าว 3 มิติ
 2.  รางวัลสกูปข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์
 3. รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ บัญชา ชุมชัยเวทย์ จากจอโลกเศรษฐกิจ
 4. รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ สปอร์ต กรู
 5. รางวัลผู้บรรยายรายการโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รางวัลประเภทละครโทรทัศน์

 1. รางวัลละครยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครนาคี
 2. รางวัลผุ้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากละครนาคี
 3. รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดนิยม ได้แก่ ณฐพร เตมีรักษ์ จากละครนาคี
 4. รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ อริศรา วงษ์ชาลี จากละครนางกำนัลคำปอง
 5. รางวัลบทโทรทัศน์ยออดเยี่ยม ได้แก่ วัยแสบสาแหรกขาด
 6. รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครนาคี จาก ธนอรรถ กาสุริยะ
 7. รางวัลกำกับศิลป์ยออดเยี่ยม ได้แก่ ละครนาคี จาก ณรงค์ บูญบำรุง
 8. รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครนาคี
 9. รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม ได้แก่ เพลงคู่ครอง จากนาคี
 10. รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครนาคี จากศิรินาจ ถาวรวัตร์และ ชานนท์ ไวทยะบูลย์
 11. รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ ละครนาคี จากพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง