EN TH
14 มิถุนายน 2560

คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 14

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ได้จัดงานมอบรางวัลให้แก่คนบันเทิง  คม ชัด ลึก อวอร์ด ครั้งที่ 14 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผลงานและบุคลากรทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทละครโทรทัศน์

  1. สาขาบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่  ณัฐิยา ศิรกรวิไล,กุศลิน เมฆวิภาต,กัลยาณมิตร จากละครวัยแสบสาแหรกขาด
  2. สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ รินลณี ศรีเพ็ญ จากละครดวงใจพิสุทธิ์
  3. สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ธนากร โปษยานนท์ จากละครตามรักคืนใจ
  4. สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ณเดชน์ คูกิมิยะ จากละครตามรักคืนใจ
  5. สาขาผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากละครนาคี

ประเภทป๊อปปูลาร์โหวต

  1. สาขานักแสดงหญิงยอดนิยม ได้แก่ ราณี แคมเปน
  2. สาขาละครไทยยอดนิยม ได้แก่ ปดิวัดา