EN TH
18 กันยายน 2566

ช่อง 3 รับรางวัลจากภาครัฐสำหรับละครน้ำดี

ข่าว.jpg
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ช่อง 
3 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสองหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมคุณธรรมแก่สังคม โดยได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะองค์กรที่ช่วยเผยแพร่ความรู้การป้องกันโรค ผ่านละคร “สืบลับหมอระบาด” โดยมีนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร  และอ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล ผู้จัดละคร สืบลับหมอระบาด เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับละคร มาตาลดา ได้รับรางวัลในฐานะละครที่สะท้อนการเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตของครอบครัวในสังคมไทย นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตผ่านตัวละครได้อย่างน่าประทับใจ จาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่น ซึ่งได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมี นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร และนักแสดงสาว ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ ผู้รับบท รีรี่ เป็นตัวแทนของทีมละคร เข้ารับมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566