EN TH
14 มีนาคม 2566

โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการสื่อเพื่อการผลิตรายการและการออกอากาศ (Media Asset Management)

651040973586.jpg

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด บริษัทในเครือ บมจ. บีอีซี เวิลด์ มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการสื่อเพื่อการผลิตรายการและการออกอากาศ  ท่านผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรับเอกสาร TOR ได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:00 น.

ที่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด  อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระรามที่ 4 หรือติดต่อสอบถาม 02-262-3240