EN TH
26 มิถุนายน 2566

บีอีซี ร่วมถวายสักการะ ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

01004-1.jpg

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยนางปริศนา กล่ำพินิจ และผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ร่วมถวายเครื่องสักการะพานดอกบัว และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง