EN TH
21 ธันวาคม 2565

บีอีซี เวิลด์ แจ้งงดรับของขวัญ

ongift-01.jpg
บมจ. บีอีซี เวิลด์ แจ้งขอความร่วมมือ ในการงดรับ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดีในการทำธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส และเป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน บริษัทขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่าน และขอส่งความสุขในวาระดิติขึ้นปีใหม่ 2566 แด่ทุกท่านเช่นกัน