EN TH
05 ตุลาคม 2563

ช่อง 3 ร่วมงาน “Talk & Dance” กับทางออกปัญหาสุขภาพจิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมงาน “Talk & Dance” กับทางออกปัญหาสุขภาพจิต ณ ชั้น 3 ลานเอเทรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด จัดโดยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางจิตที่ได้รับการรักษาและฟื้นฟู ได้ก้าวเข้าสู่สังคมและได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางจิตได้มีชีวิตใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมพูดคุยกับผู้บกพร่องทางจิตที่ได้รับการรักษาและฟื้นฟู จนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนจัดการแสดงเต้นและร้องเพลงของผู้บกพร่องทางจิตที่ได้รับการฟื้นฟูแล้ว นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าจากฝีมือของผู้บกพร่องทางจิต อาทิ ยางยืดสำหรับออกกำลังกายที่รายการแจ๋วเคยนำไปออกอากาศ จนทำให้มีผู้สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้าของผู้บกพร่องทางจิต สามารถติดต่อผ่านสมาคมฯ สำหรับผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผู้บกพร่องทางจิต สามารถติดต่อสายด่วนคนพิการ 1479