EN TH
12 มกราคม 2564

ช่อง 3 ส่งมอบอุปกรณ์กันหนาว เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ส่งมอบเสื้อแจ๊กเก็ตสำหรับเด็กจำนวน 370 ตัว และผ้าห่มกันหนาวจำนวน 250 ผืน ผ่านการขนส่งโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย จากสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ ให้กับ นายเสน่ห์ ปักสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดผิดปกติ ส่งผลต่อความยากลำบากในการดำรงชีวิต ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าระวางในการขนส่งอุปกรณ์กันหนาวดังกล่าว จากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป