EN TH
29 มกราคม 2564

กระถางต้นไม้ รักษ์โลก จากฝาขวดน้ำพลาสติก

สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร จัดวางกระถางต้นไม้ผลิตจาก ฝาขวดน้ำพลาสติก ที่ได้รับการคัดแยกจากพนักงานช่อง 3 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวนกว่า 100,000 ฝา ภายใต้กิจกรรม “ช่อง 3 อาสาทำดี” ณ ชั้น 4 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 1

กระถางต้นไม้ดังกล่าวนี้ ผลิตจากการนำฝาขวดน้ำพลาสติกเข้าสู่กระบวนการ Upcycling เพื่อเปลี่ยนรูปฝาขวดน้ำพลาสติก บดเป็นผงแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้สวยงาม ขนาดความสูงประมาณ 100 เซนติเมตร ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี (SCG) ในการนำฝาขวดน้ำพลาสติกไปรีไซเคิล ซึ่งช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 37-56 เปอร์เซนต์ ยกตัวอย่างเช่น การนำฝาขวดพลาสติกกลับไปรีไซเคิลเข้าระบบ Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ทั้งหมด 100 กิโลกรัม
จะช่วยลด
CO2 ได้ประมาณ 106-160 กิโลกรัม สำหรับฝาขวดน้ำที่มอบให้กับ SCG จำนวน 100,000 ฝา น้ำหนักเฉลี่ยฝาละ 2 กรัม เมื่อนำไปรีไซเคิลจะช่วยลด CO2 ได้ประมาณกว่า 200 กิโลกรัม นอกจากจะได้กระถางต้นไม้จากวัสดุใหม่ที่มีความคงทนและสวยงามแล้ว ยังช่วยลดการเกิดโลกร้อน เนื่องจากขยะพลาสติกไม่ถูกนำไปฝังกลบหรือเผาทำลายอย่างที่เคยเป็น ถือว่าได้ทั้งประโยชน์ ความสวยงาม และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน