EN TH
20 ตุลาคม 2561

ช่อง 3 สนับสนุน สนง.เขตคลองเตย-กทม.ร่วมกิจกรรม ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อ ชุมชนอยู่ดีมีสุข

เพื่อสนองนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรุงเทพมหานครโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดกิจกรรม “ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” ครั้งที่ 16 กลุ่มกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้ขึ้น ในโอกาสนี้ คุณสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ได้ขอความร่วมมือมายังไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

การนี้ตัวแทนสถานีฯ คุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมผู้ประกาศข่าวสาวของสถานีฯ นำโดย นิธินาฏ ราชนิยม – ปิยณี เทียมอัมพร และ เมจกา สุพิชญางกูร รับหน้าที่เข้าร่วมงาน “ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อ ชุมชนอยู่ดีมีสุข” กลุ่มกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้ โดยได้ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย รณรงค์ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ พร้อมกันนี้ทีมผู้ประกาศสาวยังได้ขึ้นเวทีประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ หน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจร การบริการด้านทะเบียนราษฎร บริการด้านสุขภาพโดยหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ การตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาฟัน พบจิตแพทย์คลายเครียด “สถานีเติมสุข” มอบแว่นสายตาสั้นให้เด็กนักเรียนมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ บริการฝึกอาชีพระยะสั้น บริการตัดผมฟรี ตลอดจนการจำหน่ายของดีชุมชนและสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิต กิจกรรมการแสดงบนเวทีโดยเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และเวที “ชุมชนคุยกับผู้ว่าฯ อัศวิน” เพื่อรับฟังปัญหา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกิจกรรมทั้งหมดได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานระหว่างตลาดสามย่านและอุทยานจุฬาฯ 100 ปี เขตปทุมวัน