Social Activities
17 December 2020

ช่อง 3 ส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติกจำนวน 100,000 ฝา เพื่อนำไปรีไซเคิลเข้าระบบ Circular Economy

Read More
Social Activities
17 November 2020

อิ่มบุญถ้วนหน้า นักแสดงช่อง 3 และพนักงานจิตอาสา ร่วมถวายหน้ากากผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก และทำความสะอาดโบสถ์ ณ วัดราษฎร์ธรรมาราม จ.สมุทรสาคร

Read More
Social Activities
09 November 2020

“ช่อง 3” จับมือ “เอสโซ่” รณรงค์คัดแยกขยะพลาสติก นำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์

Read More
Social Activities
07 November 2020

ช่อง 3 รับโล่ผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ปี 2563

Read More
Social Activities
28 October 2020

ช่อง 3 ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ SSRU หมุนเวียนฝาอย่างมีค่า ร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล”

Read More
Social Activities
05 October 2020

ช่อง 3 ร่วมงาน “Talk & Dance” กับทางออกปัญหาสุขภาพจิต

Read More
Social Activities
26 September 2020

ช่อง 3 คว้ารางวัล “องค์กรดีเด่น” ด้าน “สนับสนุนกิจกรรมสังคม”

Read More
Social Activities
24 August 2020

ช่อง 3 จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร-ดารา-พนักงานร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล...สร้างบุญ

Read More
Social Activities
21 August 2020

“Jaew TV Show” was awarded for “Agency Making Contribution to Society 2020”

Read More
Social Activities
02 July 2020

ช่อง 3 ร่วมกับพันธมิตร Pelikan มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน สนับสนุนการศึกษาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Read More
Social Activities
26 February 2020

ช่อง 3 สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน “สานอนาคตการศึกษา-CONNEXT ED” มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็น “เด็กดี และเด็กเก่ง”

Read More
Social Activities
17 February 2020

“ช่อง 3 อาสาทำดี ส่งต่อปฏิทินเก่าให้คนตาบอด” เปลี่ยนปฏิทินเก่าเป็นของที่เปี่ยมด้วยคุณค่า เพื่อการเรียนรู้สำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

Read More