EN TH
30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมศึกษาดูงานประจำเดือนตุลาคม

ฝ่ายต้อนรับ สำนักประชาสัมพันธ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้การต้อนรับ  และมีส่วนในการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มนักเรียน - นักศึกษา สถาบันการศึกษา ตลอดจนคณะเยี่ยมชมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆกันอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมาตรการป้องกันควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้นิยาม New Nomal  ซึ่งภายในเดือนตุลาคมนี้ ทางฝ่ายต้อนรับได้มีโอกาสรับรอง คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ จากวิทยาลัยนครราชสีมา ตามกิจกรรมเสริมความเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในโครงการศึกษาดูงาน เพื่อคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ กับองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นมืออาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม โดยได้เข้าชมรายการ โต๊ะข่าวบันเทิง” พบทีมพิธีกรประจำรายการ เพชรี พรหมช่วย – สายฝน  ชีช้าง และ ภัทริส ณ นคร  พร้อมแขกรับเชิญประจำรายการ ไอซ์ ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์ – ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ คู่พระนางจากละครฮอต “วาสนารัก” และทีมศิลปินเกิร์ลกรุ๊ป 6สาว Lyra มาพร้อมความสนุกกับลีลาท่าเต้น ก่อนจะได้ร่วมเก็บภาพความประทับใจ พร้อมเกาะติดเบื้องหลังการจัดรายการสดแบบติดขอบเวที

สำหรับในช่วงปลายเดือน ชุมนุมพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (MC of Thammasat)  ในโครงการ “ฝึกอบรมพิธีกรมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563”  ซึ่งผ่านการคัดเลือกรอบแรก จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้  รวมกลุ่มเข้ามาศึกษาดูงานกับครอบครัวข่าว   เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความสามารถด้านพิธีกร ผ่านการปฏิบัติจริงจากผู้มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพนี้  โดยได้เข้ารับฟังบรรยายพิเศษจากทีมพิธีกรโต๊ะข่าวบันเทิง” อย่าง เพชรี พรหมช่วย - สายฝน ชีช้าง และ ภัทริส ณ นคร ที่รับภารกิจในการให้การต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกของโครงการ 32 คนสุดท้าย พิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนเปิดโอกาสในการอบรมเชิงปฏิบัติจริง (Workshop & Training)  แสดงทักษะในการพูดต่อหน้าวิทยากร ซักถามประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะด้านจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพ รวมทั้งทักษะด้านพิธีกรที่มีคุณภาพ  ตามรูปแบบของกิจการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ก่อนจะนำไปต่อยอดงานด้านพิธีกรต่อไป  รับประสบการณ์และความรู้ไปอย่างเต็มที่ สำหรับการศึกษาดูงานกับไทยทีวีสีช่อง 3 ในโอกาสนี้