EN TH
30 พฤษภาคม 2566

บีอีซีเวิลด์ ร่วมลงนาม MOU 3 สถาบัน หนุนความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพ

756824501231.jpg
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ขยายฐานความร่วมมือทางวิชาการ รุกพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรอย่างต่อเนื่องกับสถาบันการศึกษา โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ นำคณะผู้บริหาร ดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร และนางสาวศศิธร สุวรรณศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ HR Business Partner ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการกับ 3 มหาวิทยาลัย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนนโยบายพัฒนาข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, ช่องทางการรับสมัครงานให้กับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยน ในส่วนของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญระหว่างบริษัทและสถาบันการศึกษาร่วมกัน เตรียมผลิตบุคลากร พุ่งเป้าสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในอุตสาหกรรมบันเทิงต่อไป