EN TH
02 สิงหาคม 2565

เรื่องเล่าเช้านี้ รับรางวัลคนดีประเทศไทย สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น

0027F9E2-5256-4A7C-AA67-88FE56AE2B5D.jpg
ขอแสดงความยินดีกับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่ได้รับรางวัล "คนดีประเทศไทย ปีที่ 12 ประจำปี 2563-2564" สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่น จากมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งรางวัลได้ดำเนินการมามากกว่า 12 ปี โดยเห็นว่ารายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้ช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตโควิด-19 และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม ด้านการช่วยเหลือสังคม โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนช่อง 3 ในครั้งนี้