EN TH
11 พฤษภาคม 2564

ไก่ วรายุฑ และนักแสดง พราวมุก ส่งชุด PPE ให้กับทีมแพทย์ รพ. พระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร. วรายุฑ มิลินทจินดา ผู้จัดละครแทคทีมนักแสดงละคร พราวมุก ละครสุดปังที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ ร่วมสนับสนุนความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการส่งมอบ ชุด PPE สำหรับสวมใส่ปฏิบัติงาน ในกรณีผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โอกาสนี้ หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ รับหน้าที่เป็นผู้แทน ส่งมอบชุด PPE จำนวนทั้งสิ้น 200 ชุด ให้กับทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งาน ระหว่างการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและผู้ติดเชื้อที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

สำหรับสถานการณ์การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ชุดPPE หรือชุดป้องกันส่วนบุคคล ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ในการป้องกันเชื้อโควิด-19ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นปราการด่านหน้า อย่างทีมบุคลากรทางแพทย์ ชาวช่อง3 ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะคอยสนับสนุนภารกิจสำคัญนี้ต่อไป