EN TH
17 พฤศจิกายน 2560

ช่อสะอาด 2560

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานมอบ  รางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงาน สร้างสรรค์ดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม เมื่อวันที่ 17 พฤษจิกายน 2560 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 ถนนสนามบินนน้ำ โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

โล่เกียรติยศ

รางวัลผู้เผยแพร่รายการโทรทัศน์ดีเด่น

  1. ด้านการเผยแพร่และนำเสนอรายการโทรทัศน์ จากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธ์
  2. ด้านทีวีดิจิตอลช่อง 28(3SD) จากรายการข่าว แกะรอยสวมบัตรประชาชนพระภิกษุเชื่อมโยงแก๊งทัวร์จีน และ ตรวจทุตจริตโครงการขุดกลบบ่อบาดาลทั่วประเทศ
  3. นายจาตุรงค์ สุขอียด บรรณาธิการข่าวรายการข่าว 3 มิติ ด้านการส่งเสริมและป้องกันการทุจริต