EN TH
03 เมษายน 2562

หน่วยงานด้านการออกอากาศอาเซียน – ญี่ปุ่น ร่วมโครงการฯ เดินหน้าศึกษาดูงานกับไทยทีวีสีช่อง 3

ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดโครงการอาเซียน – ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์ อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ (ASEAN – Japan Workshop to Promote Authorized Online Distribution of Broadcasting Content) รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการป้องกันการละเมิดการออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างความปลอดภัย ในการเผยแพร่เนิ้อหา รายการผ่านสื่อออนไลน์รองรับสื่อดิจิทัล ของประเทศสมาชิกอาเซียน และญี่ปุ่น โดยเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะฯผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานถึงยังไทยทีวีสีช่อง 3 เติมเต็มความรู้และประเด็นที่เกี่ยวข้องไปอย่างพร้อมมูล

ในโอกาสนี้ ตัวแทนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร ร่วมด้วยประวิทย์ ทั้งทวีสุข ผู้ประกาศข่าว และเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับหน้าที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนคณะเยี่ยมชมทั้งหมดจะได้รับฟังบรรยายพิเศษภาคภาษาอังกฤษจากคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ในประเด็นสำคัญอย่าง การออกอากาศผ่านสื่อออนไลน์ การป้องกัน และรับมือกับปัญหาการละเมิดผ่านสื่อออนไลน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของสถานีฯ การดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่โทรทัศน์ดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจสื่อ การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของรายการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้ซักถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกันอย่างเต็มที่ ณ ห้องประชุม อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์