EN TH
23 กันยายน 2562

ช่อง 3 สนับสนุน Clean Up The World ร่วมกิจกรรม ปรากฏการณ์สำเพ็งสะอาด

หลังจากเข้าร่วมแคมเปญ “เรานะ...ตาวิเศษ” กับสมาคมสร้างสรรค์ไทยไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มีโอกาสเดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมกันแบบต่อเนื่อง โดยระดมตัวแทนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้จัด และศิลปินนักแสดง ร่วมกิจกรรม “ปรากฏการณ์สำเพ็งสะอาด” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ “ร่วมใจทำไทยให้สะอาด” สนับสนุน Clean Up The World โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน เชิญชวนให้คนไทย และหน่วยงานทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ของตนเอง หรือพื้นที่สาธารณะในท้องถิ่นพร้อมกัน

โอกาสนี้ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมสร้างสรรค์ไทย นำทีมผู้จัดละคร คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ พร้อมด้วยนักแสดง เบสท์ อนาวิล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ สนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด จัดการขยะให้ถูกต้อง พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว และย่านการค้าเก่าแก่ โดยมี คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย “ตาวิเศษ” พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ ชุมชนสำเพ็ง-ท่าดินแดงเข้มแข็ง และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ จับมือร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาชุมชนสำเพ็งให้สะอาดและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไป ณ บริเวณท่าน้ำราชวงศ์ ย่านตลาดสำเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์