EN TH
11 มกราคม 2562

ช่อง 3 สวัสดีปีใหม่พันธมิตรด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร พร้อมด้วยคุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณนวิยา อินทรไพโรจน์ ผู้ชำนาญการ รัฐกิจสัมพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่คุณสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งขอบคุณในความร่วมมือของทั้งสององค์กรที่มีให้แก่กัน ซึ่งทางช่อง 3 ได้ทำประชาสัมพันธ์ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในโครงการ “การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน” และ “โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของช่อง 3 มาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังได้หารือเพื่อสานต่อความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อสังคมในปี 2562 ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนชาวไทยต่อไป

พร้อมกันนี้ คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าสวัสดีปีใหม่พันธมิตรด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) รวมทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักกรุงเทพมหานครในเขตคลองเตย ได้แก่ โรงเรียนวัดสะพาน, โรงเรียนวัดคลองเตย, โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เพื่อหารือถึงแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาและกีฬาให้แก่เยาวชนในเขตคลองเตย ตลอดจนได้ร่วมหารือกับรองผู้อำนวยการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(คลองเตย)เพื่อหาแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในเขตคลองเตยให้ดีขึ้น ตามแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อสังคมของกลุ่มบีอีซีที่ว่า “เราต้องเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคม"