EN TH
01 พฤศจิกายน 2562

ช่อง 3 และ ทีมนักแสดง Tee ใครทีมันส์ มอบเงินให้กับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เนื่องในโอกาสวันคนพิการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารช่อง 3 และทีมนักแสดงจากละคร Tee ใครทีมันส์ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ณภัทร เสียงสมบุญ (นาย), ญีนา ซาลาส (จีน่า) , อเล็กซ์ เรนเดลล์ และ มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ (โม) ร่วมมอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ เนื่องในโอกาสวันคนพิการ ทั้งนี้ ทีมนักแสดง ยังร่วมเชิญชวนและติดเข็มกลัด ดอกแก้วกัลยา ให้กับคณะผู้บริหาร และ ผู้สื่อข่าว ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2 (ตึกข่าว)

สำหรับดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ และทรงพระราชทานลิขสิทธิ์ของดอกแก้วกัลยาให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ.2547 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับสนองพระกรุณาธิคุณ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้กับคนพิการทั่วประเทศ เพื่อให้มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา สามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ 100/41-42 ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-2841 และ 0-2241-5125

สำหรับงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานคนพิการร่วมจิตอาสา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีโอกาสแสดงความสามารถด้านต่างๆ มีการประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ ใน วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี