EN TH
17 พฤศจิกายน 2561

ช่อง 3 ร่วมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร 2561 สร้างสนามเด็กเล่น-มอบห้องเรียนที่ จ.สุโขทัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย คุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว และคุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมข่าว ร่วมกิจกรรม “เอสโซ่และสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 3/2561” สร้างสนามเด็กเล่น Brain-based Learning และมอบห้องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องเพื่อการศึกษาคณิต-วิทย์ พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักเรียน ณ จังหวัดสุโขทัย

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำช่อง 3 และคณะสื่อมวลชน เดินทางไปยังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสักการะพระพุทธชินราชที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีคุณวาสนา สุทธิ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ระดับชำนาญงาน กรมศิลปากรเป็นผู้บรรยายความเป็นมาและนำชมสถานที่ ก่อนที่คณะจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดสุโขทัย เพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อาทิ “พระอจนะ” วัดศรีชุม, วัดมหาธาตุ, เดินชมตลาดโบราณ และชมการแสดง “งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561”

ต่อมาวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและสโมสรพนักงานเอสโซ่ นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ คุณมัทนา สุตธรรม ประธานสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยทีมงานช่อง 3 และคณะสื่อมวลชน ร่วมทำกิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่น และทำพิธีมอบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ที่ใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 550,000 บาทจากพนักงานเอสโซ่ที่ได้มาจากการระดมทุนในรูปแบบของตลาดนัดการกุศล, การประมูลของมือสอง และการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ให้แก่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นโรงเรียนที่เอสโซ่เคยก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลังไว้เมื่อปี พ.ศ.2533 ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ในชุมชนเข้ามาเล่นเครื่องเล่นในช่วงวันหยุดได้ และยังเป็นศูนย์รวมของจิตอาสาในชุมชนอีกด้วย หลังจากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อทำพิธีมอบห้องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้และการวางระบบเพื่อการเรียนรู้ด้วย Interactive รวม 100,000 บาทให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มอบให้ดังกล่าว เป็นเครื่องของเอสโซ่ที่ครบกำหนดการใช้งานและส่งไปยังโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้นักศึกษาผู้พิการใช้ในการเรียนซ่อม แล้วจึงส่งต่อไปยัง บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมด้วยการลงโปรแกรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียม ซึ่งกิจกรรมทั้งสองวันสร้างความสุขความอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับกันอย่างถ้วนหน้า