EN TH
30 ตุลาคม 2561

ช่อง 3 ร่วมสนับสนุนต่อเนื่อง ประชุมวางแผนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 2562

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ โดย พลเรือโทเดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดประชุมหน่วยงานพันธมิตรหลักที่ร่วมเป็นเจ้าภาพและผู้ให้การสนับสนุน โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 2562 ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ , บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์กล๊าส จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อเช้าวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นาวาเอก ชวิช วงษ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 2562 และงานแถลงข่าวโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2561 นี้

ในการนี้ คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตัวแทนผู้บริหารไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เข้าร่วมประชุมวางแผน ร่วมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มากขึ้นจากในปีที่ผ่านมา โดยทางสถานีฯ ได้มีแผนในการเตรียมรับรองคณะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส และ ปัตตานี ในการพาเข้าชมการผลิตรายการเรื่องเล่าเช้านี้ และครอบครัวข่าว 3 พร้อมร่วมสนับสนุน กิจกรรมที่ช่วยเปิดโอกาสในการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ และเพิ่มมุมมองให้กับกลุ่มผู้นำศาสนาและเยาวชน ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและสงบสุข มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ