EN TH
กิจกรรมเพื่อสังคม
12 กุมภาพันธ์ 2564

ช่อง 3 ส่งมอบเครื่องกันหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้แก่ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
04 กุมภาพันธ์ 2564

ช่อง 3 สนับสนุนเครื่องแต่งกาย ให้กับผู้ฝึกอบรม ในโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
29 มกราคม 2564

กระถางต้นไม้ รักษ์โลก จากฝาขวดน้ำพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
29 มกราคม 2564

ช่อง 3 ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
25 มกราคม 2564

ช่อง 3 ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
12 มกราคม 2564

ช่อง 3 ส่งมอบอุปกรณ์กันหนาว เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
07 มกราคม 2564

ช่อง 3 มอบเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กให้สภากาชาดไทย เพื่อรับมือภัยหนาว

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
17 ธันวาคม 2563

ช่อง 3 ส่งมอบฝาขวดน้ำพลาสติกจำนวน 100,000 ฝา เพื่อนำไปรีไซเคิลเข้าระบบ Circular Economy

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
17 พฤศจิกายน 2563

อิ่มบุญถ้วนหน้า นักแสดงช่อง 3 และพนักงานจิตอาสา ร่วมถวายหน้ากากผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก และทำความสะอาดโบสถ์ ณ วัดราษฎร์ธรรมาราม จ.สมุทรสาคร

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
09 พฤศจิกายน 2563

“ช่อง 3” จับมือ “เอสโซ่” รณรงค์คัดแยกขยะพลาสติก นำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
07 พฤศจิกายน 2563

ช่อง 3 รับโล่ผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อสังคม
28 ตุลาคม 2563

ช่อง 3 ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ SSRU หมุนเวียนฝาอย่างมีค่า ร่วมรักษาชีวิตสัตว์ทะเล”

อ่านเพิ่มเติม