EN TH
03 กรกฎาคม 2563

ผู้บริหาร-นักแสดง ช่อง 3 ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักแสดง เมย์-นิศาชล ต้วมสูงเนิน, แจ๊ค-จักรพันธ์ จันโอ และวีวี่-สวกร ติยะสวัสดิ์กุล ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา นำเทียนพรรษาถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดวชิรธรรมาวาส และวัดป่าสุขใจ(บางบ่อ)

โดยที่กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวชิรธรรมาวาส ได้มีเหล่าทหารจากกองส่งกำลังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งนำโดย ผอ.พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ร่วมในกิจกรรมถวายเทียนพรรษาครั้งนี้ด้วย

การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อว่าการถวายเทียนเป็นกุศลทานคือการให้ทานอย่างหนึ่ง ซึ่งเทียนเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่าง อีกทั้งประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ