EN TH
09 พฤษภาคม 2567

ช่อง 3 สนับสนุนโครงการดีเพื่อเยาวชน เชิญชวนสมัคร โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 16”

1 (1) (1).jpg
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ให้การต้อนรับ พันเอก ศรัณย์วิชญ์ ศุภประเสริฐ รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และนาวาอากาศเอก บรรยงค์ หล่อบรรจง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะประชาสัมพันธ์โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 16” ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2 ช่อง 3 เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ ร่วมให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 16” จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร นอกจากนี้ยังได้ 2 พิธีกรจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ คุณกรรชัย กำเนิดพลอย  และดร.อริสรา กำธรเจริญ ร่วมถ่ายคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมให้กำลังใจเยาวชนในการทำความดี ทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศต่อไป