EN TH
22 มกราคม 2567

บมจ. บีอีซี เวิลด์ ได้รับ ISO/IEC 27001:2022 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล

BECcover.jpg
ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เผยแพร่โดย International Organization for Standardization (ISO) และ International Electrotechnical Commission (IEC) ซึ่งเป็นมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการและการบริหารจัดการ ISMS ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันสาเหตุของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล ลดความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 จะเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันตนเองจากการโจมตีทางไซเบอร์ และช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับโดยไม่พึงประสงค์ ขอบเขตของ ISO/IEC 27001 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ โดย บมจ. บีอีซี เวิลด์ ได้รับการประกาศในวันที่ 24 ธันวาคม 2566