EN TH
21 กันยายน 2566

Republic Polytechnic จากสิงคโปร์ ศึกษาดูงานช่อง 3

5.jpg

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 จัดทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับรอง และนำเสนอผลงาน การดำเนินธุรกิจต่างๆของสถานีฯ  ถ่ายทอดให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบัน Republic Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรสื่อมวลชนชั้นนำ  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ชูประเด็นการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อของกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ การผลิตรายการโทรทัศน์อย่างเท่าทันสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งรายการประเภทข่าวและบันเทิงบนแพลตฟอร์มต่างๆ การผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ในทุกๆมิติ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาในกระบวนการผลิต สามารถรองรับการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นที่สนใจจากอาจารย์และนักศึกษาในโอกาสนี้ด้วย

นอกจากนี้ได้เข้าชมการผลิตรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ โดยพบกับ ดร.อริสรา กำธรเจริญ และ อติรุจ กิตติพัฒนะ ร่วมด้วย ศมจรรย์ จรุงวัฒน์ สนับสนุนข้อมูลด้านการออกอากาศของสถานีฯ การดำเนินรายการของพิธีกรรายการข่าว ภายใต้รูปแบบการเยี่ยมชมบรรยากาศในสถานการณ์จริงให้กับคณะนักศึกษาเป็นการส่งท้ายกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้