EN TH
21 ธันวาคม 2563

ไทยทีวีสีช่อง 3 สนับสนุนเยาวชนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวเปิดโครงการ "รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ" ประจำปี 2564 ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ร่วมแถลงข่าว พร้อมพันธมิตร สื่อมวลชน ตลอดจนทีมเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมในโครงการฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

โอกาสนี้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการสายกิจการองค์กร ตัวแทนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 คุณอะหมาน หมัดอะดัม รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอิหม่ามวุฒิ นาฮิม มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ จับมือร่วมกันแถลงข่าวแจ้งรายละเอียดของการดำเนินงานในครั้งนี้ ตลอดจนการเตรียมให้การต้อนรับขององค์กรและหน่วยงาน เพื่อรับรองกลุ่มผู้นำศาสนา(ดาอี) และทีมเยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน เชื่อมต่อความรู้สึกที่ดีไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป พร้อมกันนี้ทางคณะเยาวชนฯได้จัดการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ผสมผสานศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยมลายู ร่วมกัน ร้องเพลงประจำโครงการ ก่อนที่ทางผู้บัญชาการทหารเรือจะตอบคำถามสื่อมวลชนและเก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ เป็นหนึ่งในโครงการ "ซาตูปาตู สู่สันติภาพ" ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีกองทัพเรือได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษานอกสถานที่ นำเยาวชนมุสลิมและเยาวชนไทยพุทธ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เดินทางมาทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน หน่วยงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีไปสู่ครอบครัวของตนเองและชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนๆในพื้นที่ จากการบอกต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทำให้เกิดความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างสันติวิธีและยั่งยืนสืบต่อไป